Ο μετατροπέας GT52HW-TM είναι ιδανικός για ψαράδες γλυκού νερού που θέλουν το παραδοσιακό σόναρ CHIRP και το σόναρ σάρωσης CHIRP ClearVü και το CHIRP SideVü. Αυτός ο ανιχνευτής οριζόντιας τοποθέτησης επιδεικνύει σταθερά κρυστάλλινα τόξα ψαριών με ανώτερο διαχωρισμό στόχων καθώς και σαφή ορισμό της δομής κάτω και από την πλευρά του σκάφους. Ο μετατροπέας 12 ακίδων διαθέτει παραδοσιακό ηχοσύστημα μεγάλης συχνότητας CHIRP και έχει ονομαστική ισχύ 250 W. Τα στοιχεία CHIRP ClearVü και CHIRP SideVü (455/800 kHz) έχουν ονομαστική ισχύ 350 W (1.050 W συνολικά). Η GT52HW-TM είναι ιδανική για τοποθέτηση σε κινητήρα συρρίκνωσης λόγω του μικρού μεγέθους του. Για την εγκατάσταση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται, για να μην καταστρέψετε το σκάφος σας.